Obsesif-Kompulsif Bozukluk

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)
Obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) tekrarlayan, istenmeyen düşünceler, fikirler veya hislerle (obsesyonlar) karakterize bir bozukluktur. Bu düşüncelere, tekrarlayıcı bir şekilde bir şeyler yapma zorunluluğu (kompulsiyonlar) eşlik eder. El yıkama/temizleme gibi tekrarlayıcı davranışlar, kontrol etme ve sayma gibi zihinsel eylemler, bir kişinin günlük aktivitelerini ve sosyal etkileşimlerini önemli ölçüde engelleyebilir.
OKB’de düşünceler sürekli ve rahatsız edicidir ve kompulsif davranışlar sıkı bir şekilde devam eder. Davranışları yapmamak genellikle kaygıya neden olur. Birçok OKB’li insan, obsesif düşüncelerinin gerçekçi olmadığını bilseler de obsesif düşüncelerden kopmakta veya kompulsif eylemleri durdurmakta zorluk çekerler.
OKB teşhisi için, obsesyonel düşüncelerin ve/veya kompulsiyonların günlük yaşamı engelleyecek kadar zaman alıcı olması (günde bir saatten fazla), önemli ölçüde kaygıya neden olması ve iş veya sosyal işlevselliği etkilemesi gerekir. yetişkinler arasında, kadınlarda biraz daha fazla erkekler etkilenir. OKB, çocuklukta, ergenlikte ve yaşlılıkta ortaya çıkabilmekte fakat fark edilmesi kişiden kişiye değişebilmektedir.

Obsesyon
Obsesyonlar, anksiyete, korku veya iğrenme gibi rahatsız edici duygulara neden olan tekrarlayan ve sürekli düşünceler, dürtüler veya imgelerdir. Birçok OKB’li insan, bunların zihninin bir ürünü olduğunu ve mantıksız olduklarını kabul eder. Ancak, bu rahatsız edici düşüncelerin neden olduğu sıkıntı, kompülsive davranışalara engel olamazlar.
• Kapıların ve pencerelerin kilitli olduğundan veya cihazların kapatıldığından emin olmak için tekrar tekrar kontrol etmek
• Ev, kıyafetler ve/veya vücudun aşırı temizlenmesi.
• Nesnelerin, harflerin, kelimelerin veya eylemlerin sayılması.
• Rutin aktivitelerin tekrarlanması, örneğin, sürekli olarak ayağa kalkmak
• Aile üyelerinden veya sağlık hizmeti sağlayıcılarından güvence isteme veya talep etme; örneğin, “Şimdi ellerim temiz olmalı, değil mi?”
• Kelimelerin veya cümle dizilerinin tekrarlanması, ya sesli ya da zihinsel olarak.
• Nesnelerin belirli bir düzen ve/veya simetriyi sağlamak için yeniden düzenlenmesi.
• İşleri çoğulda yapma; örneğin, ışığı beş kez açıp kapamak çünkü beş sayısı “iyi” bir sayıdır.
Kompulsiyon
Tekrarlayıcı davranışlar veya zihinsel eylemler, obsesyonlarınızla ilgili anksiyeteyi azaltmak veya kötü bir şeyin olmasını önlemek amacıyla yapılır.
• Yıkama ve temizleme
• Kontrol etme
• Sayma
• Sıralama
• Katı bir rutini takip etme
• Güvence talep etme
Kompulsiyonlar günlük hayatta şu şekilde görülebilir:
• Ellerinizi acıyana kadar yıkama
• Kapıların kilitli olduğundan emin olmak için sürekli kontrol etme
• Ocağın kapalı olduğundan emin olmak için sürekli kontrol etme
• Belirli desenlerde sayma
• Sessizce bir dua, kelime veya ifadeyi tekrar etme
• Kötü bir düşünceyi iyi bir düşünceyle değiştirmeye çalışma

Hakkımızda

2022 yılında Ankara Yenimahalle’de kapılarını açan Reha Soylu Psikiyatri Muayenehanesi, ruh sağlığına önem veren bireyler için kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Kuruluşumuz, alanında uzman bir ekip tarafından yönetilmekte olup, her bir hasta için özel ve etkili tedavi seçenekleri sunarak yaşam kalitesini artırmayı hedeflemektedir.

© 2024 · DR. Reha Soylu – Tüm Hakları Saklıdır.

Hemen Ara